Поради

Альтернативні джерела енергії

Комфорт для побуту та життя неможливо в цілому без використання енергії. Звідки її отримати? Це найактуальніше питання в наш час. Джерела енергії поділяють на традиційні та альтернативні. Традиційні джерела – це нафта, газ та вугілля. Головним недоліком є те, що вони не відновлюються. Також спалюючи ці корисні копалини відбувається викид парникових газів, що негативно впливає на екосистему та порушення кліматичного балансу. Цей фактор спонукає нас до пошуків та використання альтернативних джерел енергії.

Що таке альтернативна енергетика?

За часів незалежності Україна не раз опинялася в нафтовій та газовій кризі. Альтернативна енергетика – це складна та перспективна галузь добування тепло- та електроенергії за рахунок сонця, води, вітру та інших відновлюваних джерел. Також альтернативна енергетика – це отримання тепла при спалюванні відновлюваного палива (біогазу, біоетанолу, паливних пелет та ін.)

Розглянемо кілька варіантів, переваги та недоліки.

Сонячна енергетика

Використовувати сонячну енергію дозволяють різноманітні фотоелектричні елементи, геліоустановки та колектори різного типу. При потраплянні сонячного світла природним шляхом на фотоелементи, перетворює цей потік в електричну або теплову енергію.

Головна перевага – екологічність.Повністю відсутні будь-які викиди в атмосферу. Проте неможливо забезпечити рівномірну потужність даної енергії протягом доби. процес повністю автоматизований та безшумний.

Вітрова енергетика

Класична система –  сила вітру рухає колесо, енергія якого передається ротору генератора. Людство здавна має досвід використання такого виду енергетики, таким прикладом є вітряки.Сучасний прообраз – це  вітрова енергетична установка. Декілька десятків вітрогенераторів об’єднують в одну мережу. Це і є вітрова електростація.

Вітрова енергетика одна з найдешевших видів альтернативної енергії. Головними перевагами є екологічність, невичерпність та простота експлуатації. Основний недолік – значний шум, що виробляє установка

Гідроенергетика

Рухомі потоки води також є альтернативним джерелом енергії. Використовується в декількох видах генераторів.

Перший вид генераторів встановлюють на річках, вони працюють шляхом природних течій. Другі – орієнтовані на океанічні або морські приливи. Треті працюють за рахунок енергії морських хвиль.  Робота перших двох генераторів уже працює та вони успішно генерують енергію. На сьогодні останній з них перебуває на етапі випробувань та доопрацювань.

Як і в попередніх джерелах гідроенергетика повністю екологічна. До недоліків відносимо високу вартість обладнання та обмеження місць для установки даного виду генераторів. 

Геотермальна енергетика

Геотермальна енергетика передбачає використання теплової енергії, що зберігається в надрах Землі. Геотермальні джерела використовуються для тепло- і електропостачання. Не залежить від пори року і доби та фактично невичерпне і стабільне.

Біопаливо як альтернативне джерело енергії

Сировиною для виготовлення біопалива можуть бути рослини, відходи тваринництва, органічні відходи промисловості та  життєдіяльності людини. До відновлюваних джерел біопалива відносяться і звичайні дрова. Проте потрібно багато років для відновлення запасів.

Біопаливо складається з:

  • Біоетанолу, біобензину і біодизелю. Використовуються сільськогосподарські культури, або тваринні жири, які переробляються. Ними можуть бути цукрова тростина, рапс, соя, кукурудза тощо.
  • Паливних пелетів та брикетів. Виготовляють з відходів деревообробної промисловості.
  • Біогазу. На сьогодні біогаз виділяють як найперспективніший вид відновлювального палива, отримують як результат  зброджування рослинної сировини. Даний напрям знаходиться на третьому місці після сонячної й вітрової енергетики.